Jak kupić

Dla wygody naszych klientów oferujemy wiele możliwości nabycia produktów w naszej firmie:

1. Płatność gotówką.

 

2. Płatność przelewem.

4. Zakup na raty.

5. Zakup na firmę (leasing).

3. Płatność kartą.

  

REGULAMIN SKLEPU:

 

Warunki sprzedaży obowiązujące w “Horizon Bikes”:

 

 1. Zakupu dokonuje się bezpośrednio w firmie “Horizon Bikes” (dalej zwana Sprzedającym) z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy Czołgistów 34a (NIP: 547-186-46-94) i zarejestrowanej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
  E-mail: biuro@horizonbikes.com
  Telefon: +48 664-266-730.
 2. Zakupiony towar Kupujący może odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Bielsku-Białej lub na życzenie Kupującego istnieje możliwość dostawy do Niego za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej.
 3. W przypadku całych rowerów, ram rowerowych, zestawów osprzętu tzw. kitów, amortyzatorów itp. znajdujących się w magazynie Sprzedającego – operacja sprzedaży trwa ok. 1-3 dni robocze i może przebiegać w następujący sposób :
  – Po uzgodnieniu ze Sprzedającym przedmiotu zakupu i jego dostępności w magazynie Sprzedającego Kupujący odbiera osobiście towar w siedzibie Sprzedającego i uiszcza płatność gotówką, przelewem lub kartą.
  – Po uzgodnieniu ze Sprzedającym przedmiotu zakupu i jego dostępności w magazynie Sprzedającego Kupujący wpłaca na konto Sprzedającego kwotę równą wartości zamówienia. Po wpłynięciu należności Sprzedający wysyła zakupiony towar firmą kurierską.
 4. W przypadku rowerów, ram rowerowych, zestawów osprzętu tzw. kitów, amortyzatorów itp., nie będących w magazynie Sprzedającego, na życzenie Kupującego Sprzedający importuje towar na specjalne, indywidualne  zamówienie Kupującego . Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 1-4 tygodni i przebiega w następujący sposób :
  – Kupujący uzgadnia ze Sprzedającym przedmiot zakupu oraz pozostałe warunki sprzedaży m.in. orientacyjny czas realizacji zamówienia, sposób odbioru zamówionego towaru i sposób płatności za towar.
  – w przypadku tzw. Pre-orderów, które trwają nawet do kilkunastu tygodni  Kupujący uzgadnia ze Sprzedającym przedmiot zakupu oraz pozostałe warunki sprzedaży m.in. orientacyjny czas realizacji zamówienia, sposób odbioru zamówionego towaru i sposób płatności za towar.  Następnie Kupujący wpłaca na konto Sprzedającego zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia. Po wpłynięciu kwoty zaliczki na konto Sprzedający składa zamówienie towaru. W momencie, kiedy Sprzedający otrzyma zamówiony towar informuje o tym Kupującego. Zgodnie z ustaleniami przy składaniu zamówienia Kupujący wpłaca kwotę główną wartości zamówienia na konto Sprzedającego, po wpłynięciu należności Sprzedający wysyła za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej zamówiony towar do Kupującego lub Kupujący odbiera osobiście zamówiony towar w siedzibie Sprzedającego i uiszcza kwotę główną należności przy odbiorze. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od niego tj. przesunięcie terminu realizacji przez producenta, wydłużenie odprawy celnej, wydłużenie czasu transportu. O wszelkich zmianach w terminie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego na bieżąco. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia z powyższych powodów nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy ze strony Kupującego.
 5. Zgodnie z ogólnymi przepisami o wykonywaniu wzajemnych umów zaliczka o której mowa w pkt. 4.:
  • po zrealizowaniu zamówienia zostaje wliczona w jego cenę
  • jeśli umowa zostaje rozwiązana , to strony zwracają  sobie wzajemne świadczenia, w tym także zaliczkę.
 6. a)   Zgodnie z przepisami Kupujący ma prawo zwrócić towar nie noszący śladów używaniabez podawania przyczyny zwrotu  w ciągu 10 dniod momentu, kiedy konsument wejdzie w fizyczne posiadania towaru.
  b) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego ściśle związanych z jego osobą  w złożonym przez niego zamówieniu  określonym w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
  c) W celu wykonania odstąpienia od umowy Kupujący informuję Sprzedającego o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia Sprzedającemu.
 7. Kupujący dokonuje zakupu w oparciu o aktualny cennik. Ceny zawierają podatek VAT 23%, cło oraz wszelkie koszty transportu. Na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w złożonym zamówieniu. W takim przypadku zmiany będą uzgadniane z Kupującym.
 9. Oferowany przez Sprzedającego towar jest nowy i najwyższej jakości.Sprzedający  odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w okresie 2 lat od otrzymania towaru. W przypadku ewentualnej reklamacji obowiązuje następująca procedura:
  Jeśli zakupiony produkt posiada wady techniczne Kupujący najpierw powinien skontaktować się ze Sprzedającym i poinformować go o swoich zastrzeżeniach. Następnie po uzgodnieniu ze Sprzedającym przesłać wadliwy towarwskazaną przez Sprzedającego firmą kurierską na jego adres. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz informację z dokładnym opisem wady. Sprzedający w terminie 14. dni od zgłoszenia reklamacji informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Po uznaniu reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszt wysyłki poniesiony przez Kupującego pokryje Sprzedający.
 1. Dane do przelewu:

“Horizon Bikes”
nr konta PKO BP: 58 1020 1390 0000 6902 0639 4664

 

 1. Dane kontaktowe:

Telefon: +48 664-266-730
E-mail: biuro@horizonbikes.com

 

 

Część z produktów oferowanych przez Sprzedającego objęta jest dodatkową Gwarancją Producenta.
Ochrona prywatności

Sprzedający gwarantuje Ochronę Danych Osobowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133,poz. 883). Składając zamówienie Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu jego realizacji. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.